Rozwój infrastruktury to jeden z priorytetów polskiej administracji. Transport drogowy w Polsce odgrywa bardzo duże znaczenie, gdyż ponad 85% ładunków odbywa się ciężarówkami.

Przez Polskę przejeżdża też wiele pojazdów w ruchu tranzytowym między Europą Zachodnią i Południową czy też między krajami wschodniej części kontynentu – np. Litwą, Łotwą, Rosją, Ukrainą, Kazachstanem itd. a pozostałymi krajami.

Polska słynie ze swojego strategicznego położenia. Jej lokalizacja w centrum Europy sprawia, że chętnie są tu lokowane różne inwestycje i budowane powierzchnie magazynowe, które budzą duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców zagranicznych. Położenie Polski w centrum Europy jest atrakcyjne dla wielu firm zagranicznych, które skrócą czas dostaw, czyli realizacji zamówień, budując w naszym kraju nowoczesne centra logistyczne.

Prowadzące przez Polskę szlaki drogi międzynarodowe, szlaki komunikacyjne Europy, to m.in. E 28, E 30 ze Świecka do Terespola, E 40 ze Zgorzelca na Ukrainę, E 65 ze Świnoujścia do Jeleniej Góry i do Jakuszyc niedaleko czeskiej granicy, E 75 z Gdańska do Cieszyna przy czeskiej granicy, E 77 z Gdańska do przejścia granicznego ze Słowacją.

Co więcej, z Warszawy można w kilka godzin dojechać m.in. do Berlina, Wiednia, Bratysławy czy Pragi. Przecinają się tu główne szlaki komunikacyjne z północy na południe i ze wschodu na zachód Europy, a także kilka korytarzy transeuropejskich, m.in. z Helsinek przez Warszawę czy też z Gdańska do Brna.

Warto też odnotować, że drogi prowadzące przez Polskę - np. autostrady - są nieustannie rozbudowywane i unowocześniane. Powstaje też coraz więcej obwodnic. Trzeba odnotować owocną współpracę z dyrekcjami dróg i samorządami innych państw czy też pomocy z funduszy Unii Europejskiej.

Karo, foto:12019/Pixabay