Szkolenia transportowe mają na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi informacjami prawnymi oraz ich interpretacją.

Firma DEKRA ma wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń transportowych. Organizuje i prowadzi specjalistyczne szkolenia transportowe dla producentów branży motoryzacyjnej, firm transportowych, stacji kontroli pojazdów, dealerów samochodowych oraz organizacji posiadających własną flotę samochodową.

Na szkoleniu dotyczącym gospodarki odpadami uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami, wymaganiami i obowiązkami w tej tematyce oraz będą mieć możliwość poznania przepisów krajowych i unijnych wraz z interpretacją i przykładowym orzecznictwem w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami.

Szkolenie w zakresie transportu zbóż i pasz skupione jest natomiast wokół wymogów stawianych w Unii Europejskiej przewoźnikom pasz. Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet przydatnych informacji m.in. na temat znaczenia i korzyści z wdrożenia GMP+, certyfikacji systemu GMP+ B4 oraz certyfikacji systemu.

8-godzinne szkolenia transportowe (wykłady i ćwiczenia) kończą się uzyskaniem ogólnie akceptowanego zaświadczenia DEKRA.