Paliwa ekologiczne powstają z przetwórstwa biomasy, czyli produktów organizmów żywych. Główną przyczyną wprowadzenia biopaliw jest globalne ocieplenie oraz niestabilna sytuacja na Bliskim Wchodzie.

Stałe, ciekłe, gazowe?


Najogólniej mówiąc biopaliwa możemy podzielić na stałe, ciekłe i gazowe. Do tych pierwszych możemy zaliczyć słomę, granulat trocinowy lub słomiany (pellet), drewno, siano oraz odpady roślinne.

Natomiast ciekłe paliwa ekologiczne to tak zwane biobenzyny. Powstają w wyniku fermentacji alkoholowej węglowodanów do etanolu. W Stanach Zjednoczonych produkuje się również biopaliwa z kukurydzy.

Paliwo gazowe, czyli biogaz powstaje w wyniku fermentacji beztlenowej odpadów ciekłych i stałych, pochodzących z produkcji rolniczej, np. słomy czy obornika. Natomiast w procesie zgazowania biomasy powstaje gaz generatorowy (drzewny).

Konwencjonalne, ulepszone, trzeciej generacji?


Biopaliwa można podzielić również na konwencjonalne, ulepszone oraz trzeciej generacji. Te pierwsze powstają z cukru, skrobi lub oleju roślinnego, drugie z trwałego surowca, a ostatnie z glonów.


Jakie są zalety biopaliw?


Bardzo dużą zaletą biopaliw jest to, że uniezależniają użytkowników od rynku ropy naftowej, której zasoby kurczą się w zastraszającym tempie. Natomiast ich wadą jest dużo mniejsza wydajność, niż w przypadku benzyny oraz innych paliw syntetycznych.