Logistyka jest dziedziną zajmującą się zarządzaniem procesami w transporcie towarów (np. Airpag.pl) oraz osób, jak również funkcjami wspomagającymi powyższe procesy. Najprościej da się tę definicję ująć stwierdzeniem, iż logistyka, to zarządzenie transportem osób i towarów w czasie i przestrzeni.
W logistyce da się wyróżnić działania wspomagające, które mogą być zróżnicowane w zależności od przemieszczania się. Na przykład ubezpieczenia towarów oraz ich konsolidacja i dostarczenie informacji do odbiorców tychże dóbr.

Co robi logistyk?
Najważniejszymi zadaniami osoby zatrudnionej na stanowisku logistyka w przedsiębiorstwie transportowym jest analiza krajowych i zagranicznych rynków zaopatrzenia, przygotowanie oferty przewozowej, jak również analiza ofert firm konkurencyjnych. Ponadto negocjacja cen za usługi przewozowe, kontrola dostawców, opieka nad budżetem zakupów i analizą ich zużycia. Logistyka to również obsługa klienta, przewidywanie popytu, realizowanie zamówień, składowanie zamówień, pakowanie oraz zagospodarowanie odpadów.

Obecnie cała logistyka opiera się o nowoczesne systemy zarządzania i przekazywania informacji, co w znaczącym stopniu wpływa na lepszą komunikację oraz poprawia efektywność działań przedsiębiorstwa.