Przed wyjazdem autokaru można poprosić policję o jego kontrolę. Pojazdy sprawdzane są w specjalnie przygotowanych punktach oraz bezpośrednio na drogach, a ocenie podlega stan techniczny i przygotowanie autokarów do trasy, ale także czas pracy i trzeźwość kierowców.

Od niedawna autobus można też sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus” (www.bezpiecznyautobus.gov.pl). Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów dowiemy się, czy autokar, który wiezie nasze dzieci, jest sprawny, ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Wystarczy podać numer rejestracyjny autobusu na stronie w/w serwisu, aby uzyskać dostęp do informacji, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo podróży.

Kompleksowe informacje
Usługa co prawda nie zastąpi kontroli przeprowadzanej przez policję lub Inspekcję Transportu Drogowego, jednak umożliwi wstępną weryfikację stanu autobusu, gdyż autobus bez aktualnego przeglądu technicznego i ubezpieczenia OC w ogóle nie powinien poruszać się po drodze. W bazie tej dodatkowo uzyskamy informację na temat liczby miejsc w pojeździe, masy pojazdu. Otrzymamy także komunikat, czy autokar nie jest oznaczony obecnie w bazie jako wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub kradziony.

Elektroniczna usługa „Bezpieczny Autobus” jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostępna z każdego urządzenia z Internetem i przeglądarką, można z niej również korzystać za pomocą urządzeń mobilnych. Informacje wyświetlane w ramach usługi są wiarygodne, ponieważ pochodzą bezpośrednio z rejestru państwowego, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów, prowadzonej przez ministra spraw wewnętrznych.
(MW)