Porównując czerwiec 2018 oraz 2019, łączna masa przewiezionych towarów spadła o 9 proc. Na rynku przewozów towarowych widać spowolnienie. Spadek dotyczył przede wszystkim grup ładunków masowych. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Ignacy Góra, twierdzi jednak, że jest to sytuacja spodziewana, normalna i niebudząca sprzeciwu, a wynika m.in. z mniejszego wykorzystywania kruszyw.

W pierwszym półroczu przewieziono o 4 proc. mniej towarów niż w okresie od stycznia do czerwca w zeszłym roku. Praca przewozowa była równa 28,2 mld tonokilometrów, a eksploatacyjna 41,3 mln pociągokilometrów. Szczegółowe dane dostępne są w raporcie Urzędu Transportu Kolejowego, do którego odsyłamy po więcej informacji.

Wojtek, f:fancycrave1 / Pixabay