Z Kodeksu pracy wynika, że pracownik nie może podjąć zatrudnienia u innego pracodawcy w trakcie urlopu tylko wtedy, gdy podpisał ze ,,swoją” firmą umowę z zawartym w niej zakazem konkurencji. Jednak takie klauzule rzadko się zdarzają w transporcie.

Sankcje za pracÄ™ podczas urlopu


Co prawda w Kodeksie pracy jest mowa o tym, że celem urlopu jest odpoczynek oraz regeneracja sił, ale nie ma żadnych sankcji dla kierowców, którzy nie będą tego przestrzegać. Pracodawca również nie może kontrolować w tym czasie pracownika ani przymusić go do odpoczywania.

Limity przepracowanych godzin dla kierowców 2017


Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku kierowców zawodowych. Pracodawca musi odebrać od pracownika pisemne oświadczenie o wymiarze zatrudnienia lub niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy. Limity godzin dla kierowców w 2017 wyglądają następująco: Kierowca zawodowy nie może pracować więcej niż 60 godzin w tygodniu lub przeciętnie 48 godzin w skali okresu rozliczeniowego. Zatem ma obowiązek poinformowania pracodawcy o podjęciu pracy w innym miejscu w trakcie urlopu oraz zaktualizowania wcześniej dostarczonego oświadczenia.