Główne zadania szkół oraz pozostałych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe na tym kierunku są zależne od zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na który mają wpływ m.in. nowe techniki i technologie, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych czy rosnący udział i znaczenie handlu międzynarodowego.

W procesie kształcenia przyszłego logistyka podejmowane są działania, które maja na celu wspomaganie rozwoju osoby uczącej się, adekwatnie do jego możliwości, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz ścieżek kariery i kwalifikacji zawodowych. Istotnym atutem placówek, które przygotowują do tego zawodu, jest dynamiczne reagowanie na potrzeby rynku pracy.

ZarzÄ…dzanie, planowanie i organizacja
Absolwent z tytułem zawodowym logistyka nabędzie umiejętność planowania oraz organizacji prac związanych z procesem logistycznym, będzie potrafił zarządzać zapasami oraz gospodarką odpadami. Ponadto w toku nauki przyswoi zasady planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach o charakterze gospodarczym i administracyjnym.

Zawód logistyka z powodzeniem można nazwać zawodem przyszłości, dlatego warto zainteresować się kształceniem w tym zawodzie.

Doskonałym przykładem firmy transportowej jest Raben