Jak wygląda procedura zatrzymania prawa jazdy? Jeśli dłużnik uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, odmawia złożenia oświadczenia majątkowego oraz w przypadku braku zatrudnienia nie chce zarejestrować się jako bezrobotny, podjąć proponowanej pracy ani wziąć udziału w organizowanych przez urząd pracy szkoleniach zawodowych czy stażach, wierzyciel składa wniosek o ściganie za przestępstwo oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Ponowny egzamin na prawo jazdy
Prawo jazdy nie jest zatrzymywane bezterminowo. Można je odzyskać w przypadku podjęcia pracy, uzyskania statusu osoby bezrobotnej, złożenia oświadczenia majątkowego czy umożliwienia przeprowadzenia wywiadu majątkowego. Należy jednak zaznaczyć, że odzyskanie dokumentu nie jest tożsame z odstępstwem od ścigania za niepłacenie alimentów. W dodatku jeśli przerwa w posiadaniu prawa jazdy przekroczy 12 miesięcy, konieczne stanie się odbycie egzaminu kompetencyjnego.

Zaleganie z płatnościami alimentacyjnymi wiąże się również z umieszczeniem danych dłużnika w rejestrze długów (w przypadku zalegania z należnościami przez ponad pół roku) oraz karą pozbawienia wolności.

Wynika z tego, że dłużnicy alimentacyjni mogą zacząć się bać dopiero wtedy, gdy utrudniają egzekucję bądź nie wykazują żadnej aktywności w płaceniu alimentów.

(MW)