Duże znaczenie dla rozwoju transportu miało wynalezienie koła jezdnego. Rozwój gospodarki, przejście do osiadłego trybu życia społeczeństw spowodowały, iż zapotrzebowanie na transport o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym stał się niezaspokojoną potrzebą. Na przełomie wieków radzono sobie w różny sposób, rozwijając tę gałąź gospodarki. Przykładem mogą być czasy starożytne, gdzie do transportu używano tragarzy, zwierząt oraz wozów zaprzęgowych.

Transport w definicjach
Obecnie, zgodnie z definicją, transport jest to zespół czynności, które są związane z przemieszczaniem dóbr materialnych oraz osób, za pomocą odpowiednich środków. Transport obejmuje przemieszczanie ww. dóbr z miejsca na miejsce, ale również wszelkie inne czynności konieczne do osiągnięcia celu, np. załadunek, przeładunek, wyładunek oraz pozostałe czynności manipulacyjne, w tym opłaty.

Rodzaje transportu
Rozwijając powyższą definicję możemy stwierdzić, iż transport, jest to czynność ściśle związana z funkcjonowaniem ludzi w społeczeństwie, o czym świadczy transportowanie ludzi oraz przewożenie przez nich np. bagażu. Wszystkie czynności powiązane z transportem są podejmowane, aby została zaspokojona określona potrzeba, co wiąże się z przemieszczeniem się z jednego miejsca do drugiego ludzi lub rzeczy.

Patrząc pod kątem środowiska w którym dokonywane są przemieszczenia osób lub ładunków, można rozróżnić między innymi: transport lądowy, transport podziemny, transport nadziemny, transport szynowy i bezszynowy, transport wodny, transport przesyłowy oraz transport powietrzny.

Więcej o transporcie można znaleźć na maripol.pl