Najczęstsze przyczyny zagrożeń na drogach dotyczą nieudzielenia pierwszeństwa pieszemu, nieprawidłowego przejeżdżania przejść przez kierowców i nadmiernej prędkości jazdy, która prowadzi do potrąceń, w tym często śmiertelnych. Do większości wypadków dochodzi w terenie zabudowanym.

Za taki stan rzeczy odpowiedzialni są kierowcy popełniający błędy, ale również planiści i projektanci dróg oraz osoby odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniej infrastruktury.

Takiego podręcznika brakowało od lat, jak przyznają twórcy monografii. W 2013 roku przeprowadzono badania skuteczności wybranych urządzeń bezpieczeństwa pieszych, sporządzając analizy i międzynarodowy przegląd dobrych praktyk. Tak powstał podręcznik „Ochrona pieszych”, będący swoistym przewodnikiem dla instytucji i urzędów odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Książka ma posłużyć również podmiotom zarządzającym drogami i ruchem drogowym w analizowaniu zagrożeń i planowaniu środków poprawy bezpieczeństwa pieszych. Będą z niej korzystać także studenci i pracownicy naukowi kierunków technicznych z zakresu transportu, inżynierii lądowej i bezpieczeństwa.

W monografii znajdziemy opis problematyki ruchu pieszych oraz rekomendacje do praktycznych zastosowań, w tym: metod diagnozowania zagrożeń bezpieczeństwa pieszych, wdrażania środków poprawy bezpieczeństwa, monitoringu oraz ewaluacji środków poprawiających bezpieczeństwo pieszych.