Logistyka jest procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców (również materiałów i wyrobów gotowych), ale także odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji, których celem jest zaspokojenie potrzeb i wymagań klientów.